colorful-colourful-outdoors-830829

Sisältöauditointi

Sisältöauditoinnin avulla yrityksen verkkosivuston sisällöistä tehdään analyysi: miten sisällöt vastaavat uutta sisältöstrategiaa, kenelle nykysisältöä voitaisiin hyödyntää ja kuinka sisältöä kannattaa kehittää.

Sisältöauditointi selkeyttää sisältöjen nykytilannetta

Saat selkeän kuvan sisältöjen nykytilanteesta, mikä auttaa sisältömarkkinoinnin priorisoimisessa ja kehityskohteiden havaitsemisessa. Sisältöauditoinnin tarkoituksena on tunnistaa sisällöt, joita voidaan käyttää sisältöstrategian mukaisten sisältöpolkujen rakentamiseen tai sisältömassan hallintaan.

Sisältöauditoinnissa tarkastetaan, onko sisältö asiakaslähtöistä ja ajantasaista ja täyttääkö se saavutettavuuskriteerit. Auditoinnin avulla löydetään mahdollisia puutteita ostajapersoonia tai ostopolun vaiheita ajatellen, ja konkreettiset muutosehdotukset kirjataan sisältökohtaisesti.

Auditoinnin dataan on mahdollista yhdistää myös analytiikasta tuotuja tietoja, mikä auttaa määrittämään sisältöjen tärkeyttä. Auditoinnin avulla pystyt tarkastelemaan sisältöjä tarkennetulla tasolla: esimerkiksi mitä sisältöjä persoona on kuluttanut eniten ja mihin vaiheisiin sisältöä on tuotettu persoonakohtaisesti.

Miten sisältöauditointi etenee?

  1. Työn rajaaminen: mitkä sisällöt halutaan mukaan sisältöauditointiin

  2. Yhteinen aloituspalaveri ja asiakas toimittaa listauksen analysoitavista sisällöistä ja niiden mahdollisesta analytiikkadatasta Differolle

  3. Auditointi: Differon asiantuntijat käyvät sisällöt läpi. Työvaiheen kesto noin 2–4 viikkoa

  4. Auditoinnin analysointi, yhteenveto ja suositukset muutoksista

  5. Analyysin katselmointi ja kehitystoimenpiteistä sopiminen yhdessä asiakkaan kanssa

Lopputuloksena saat:

  1. Yksityiskohtaisen Excel-tiedoston, jossa voit kätevästi vertailla esimerkiksi eri ostajapersoonien sisältöjen teemoja ja tavoitteita valmiiksi tehtyjen Pivot-taulukoiden avulla

  2. Kiteyttävän loppuraportin ja analyysin, jossa sisältöammattilaisemme ovat koonneet yhteen tärkeimmät huomiot, kehityskohteet ja analyysin jokaisen persoonan sisältötarpeista ja nykytilanteesta

 

 

Auditoinnilla saimme todenmukaisen kuvan sisältökokonaisuudesta. Se paljasti sisältöjen runsaudet ja puutteet nyt, kun sisältöstrategia on tehty.

Laura Kultaranta, Senior Content Manager, Telia

Laura Kultaranta, Senior Content Manager, Telia

Sisältöauditoinnilla Telia sai tilannekuvan sisältöjen kehityskohteista

Telia sai auditoinnin ansiosta kattavan ja realistisen käsityksen B2B-markkinointisisällöistäänAuditoinnissa kurkistettiin verkkosivusisältöihin sekä määrällisesti että laadullisesti. Tuloksena oli selkeä suunnitelma, jonka avulla tulevaa sisällöntuotantoa on helppo priorisoida ja vanhoja sisältöjä järjestää lukijoita palveleviksi sisältöpolkujen kokonaisuuksiksi.

 Lue lisää Telian sisältöauditoinnista

differo-telia-1200x800
Sisältöauditoinnin hyödyt verkkosivuille

Mitä hyötyä on verkkosivujen sisältöauditoinnista?

Sisältöauditointi on hyvä työkalu, kun haluat saada selvyyden sisältökokonaisuudestasi esimerkiksi sisältöstrategiatyön yhteydessä. Lopputuotoksena saat materiaalin, jossa kerrotaan jokaisen sisällön toimivat ja kehitettävät ominaisuudet. Tunnistamme puolestasi myös ne sisällöt, jotka eivät syystä tai toisesta palvele asiakastasi, jotka kannattaa uudistaa kokonaan tai siirtää kylmän viileästi roskakoriin.

Lue lisää blogistamme sisältöauditoinnin kolme konkreettista hyötyä

Lue asiakaslähtöisen sisältömarkkinoinnin saloista Differon blogista

Blogi

B2B-sisältömarkkinoinnin trendit 2024

Uusi vuosi on alkanut ja markkinoijat miettivät kuumeisesti, mitä se tuo tullessaan. Lue lisää!

Lue lisää

Blogi Näin viet ostopolun käytäntöön – Lataa LIVEnaaritallenne

Näin viet ostopolun käytäntöön – Lataa LIVEnaaritallenne

Näin viet ostopolun käytäntöön – Lataa LIVEnaaritallenne

Lue lisää

Blogi Differo ja Myynninmaailma haluavat olla mukana tarjoamassa tukea ja valoa näille nuorille ja siitä syystä valitsimme joululahjoituskohteeksi juuri MIELI ry:n.

Valaise nuorten tulevaisuus – Myynninmaailma ja Differo tukevat tänä jouluna nuorten mielenterveyttä

Differo ja Myynninmaailma haluavat olla mukana tarjoamassa tukea ja valoa näille nuorille ja siitä syystä valitsimme joululahjoituskohteeksi juuri MIELI ry:n.

Lue lisää

Blogi

Strategisen sisältömarkkinoinnin tulevaisuus, osa 3/3: Case Wärtsilä

Markkinoinnin muutos näkyy positioissa, joita yrityksissä tällä hetkellä on. Esimerkiksi Wärtsilässä myynnin ja markkinoinnin rajapintaan rakentuu uutta osaamista ja siirrytään kohti myynnin digitaalista transformaatiota.

Lue lisää

Kiinnostuitko sisältöauditoinnista?


Jätä viesti alla tai ota yhteyttä niin katsotaan yhdessä, kuinka saat sisällöistäsi ja markkinoinnistasi enemmän tehoja irti!