Blogi: sisältömarkkinointi, sisältöstrategia

Mitä on verkkosivujen sisältöauditointi ja mitä hyötyä siitä on?

Mira Oiva

Mira Oiva
Innovatiivinen ja pirskahteleva markkinoinnin fasilitaattori, joka rakastaa tarinankerrontaa ja modernia, strategista markkinointia.
3.2.2023

Asiakas pyörii hyrränä verkkosivuilla löytämättä haluamaansa tietoa, sisällöt eivät ohjaa asiakasta loogisesti eteenpäin, ja vanhojen mutta edelleen relevanttien sisältöjen potentiaali jää hyödyntämättä markkinoinnissa. Kuulostaako tutulta? Silloin sisältöauditointi on sinua varten.  

Sisältöauditointi on hyvä työkalu, kun haluat saada selvyyden isommastakin sisältökokonaisuudesta ja ottaa kaiken irti sisältöpoolistasi esimerkiksi sisältöstrategiatyön yhteydessä.  

Sisältöauditointi tarkoittaa sitä, että käymme läpi sivustollasi olemassa olevat sisällöt ja teemme niistä muistiinpanoja, joiden avulla sisältöjen merkitys ja mahdolliset onnahdukset tulevat näkyviksi. Lopputuotoksena saat taulukon, johon on kirjattu jokaisen toivomasi sisällön toimivat ja kehitettävät ominaisuudet. Tunnistamme puolestasi myös ne sisällöt, jotka eivät syystä tai toisesta palvele asiakastasi. 

 Sisältöauditointi vastaa seuraaviin kysymyksiin: 

  • Onko sisältö tavoitteiden mukaista?  
  • Onko sisällöt polutettu asiakkaan ostomatkan mukaisiin vaiheisiin?  
  • Onko sisältö tehty ostajapersoonille?  
  • Puuttuuko sisältöä esimerkiksi jollekin relevantille kohderyhmälle?  
  • Minkälaisia aktivointeja sivuilla on? 
  • Ovatko sivujen ja sisältöjen rakenteet kunnossa? 
  • Ovatko sisällöt saavutettavia?  

Kolme hyötyä sisältöauditoinnista

1. Sisältöauditoinnin avulla tarkistat, löytääkö asiakas etsimänsä verkkosivuilta 

Verkkosivu on kokonaisuus, jolla asuvat sekä tavalliset että sisältömarkkinoinnilliset sisällöt, kuten uutiset, referenssitarinat, artikkelit ja blogit.  

 Harmittavan usein sisällöt on tuotettu tipotellen vuosien varrella, jolloin ne eivät kytkeydy toisiinsa. Silloin asiakas saattaa löytää verkkosivuilta itselleen relevantin tiedon vain sattumalta. Kaiken sisällön tehtävä on kuitenkin ohjata asiakasta tai potentiaalista asiakasta kohti ostopäätöstä tai haluttua tavoitetta. Sisältöauditoinnin avulla varmistat, että näin oikeasti tapahtuu. 

2. Sisältöauditointi auttaa tunnistamaan vanhat sisällöt, joita voit edelleen hyödyntää 

Monessa yrityksessä sisältöihin käytetään aikaa ja rahaa. Siksi kannattaa panostaa sisältöihin, jotka palvelevat asiakkaita jopa vuosikausia.  

 Liian usein sisältö on julkaisunsa jälkeen esillä markkinoinnissa vain hetken, ja vaipuu sitten arkistojen kätköihin. Sisältöauditointi on mainio tapa selventää omaa sisältökokonaisuutta ja tunnistaa, mitkä sisällöt ovat edelleen relevantteja.

3. Sisältöauditointi helpottaa verkkosivujen uudistamista 

Verkkosivu-uudistuksen yhteydessä sisältöauditointi on mainio tapa tunnistaa, mitkä sisällöt ovat siirrettävissä sellaisenaan uusille verkkosivuille, ja mistä on aika luopua. Usein sisältöauditoinnissa löytyy myös sisältöjä, jotka pienillä muokkauksilla saattavat olla timanttisia perussisältöjä vuosiksi eteenpäin. Kaikkea ei kannata aloittaa alusta!  

 Asiakkaidemme oivalluksia sisältöauditoinnista 

”Oli todella hyvä, että joku ulkopuolinen teki auditoinnin – esille tuli asioita, joita ei vain ollut ehditty miettiä: sanavalinnat, ristiinlinkitykset ja ostopolut kriittisissä kohdissa nousivat esille.”
– Asiakas verkkosivu-uudistuksen teon yhteydessä 

”Huomasimme analyysin pohjalta, että sivut vaativat lisää myyvyyttä. Rakenteiden pitää olla määrämuotoisempia ja niissä kannattaa vähentää ”me-puhetta”.”
– Asiakas verkkosivu-uudistuksen teon yhteydessä 

”Oli kiinnostavaa tehdä itse sisältöauditointia Differon sparrauksessa. Auditoinnin pohjalta opin tekemään polkuja olemassa olevista sisällöistä.”
– Asiakas sisältöstrategia-projektin jälkeen 

”Sisältöauditointi avasi silmiä: meillä onkin olemassa hyvin paljon hyvää sisältöä, jota ei kannata heittää hukkaan! Pienillä stilisoinneilla sisällöistä saadaan pitkäikäisiä, minkä jälkeen pääsemme hyvin eteenpäin tekemään asiakaskohtaisia polkuja.”
– Asiakas sisältöstrategia-projektin jälkeen

Sisältöauditoinnilla Telialle tilannekuva sisältöjen kehityskohteista

differo-telia-44_webTelia sai auditoinnin ansiosta kattavan ja realistisen käsityksen B2B-markkinointisisällöistäänAuditoinnissa kurkistettiin verkkosivusisältöihin sekä määrällisesti että laadullisesti. Tuloksena oli selkeä suunnitelma, jonka avulla tulevaa sisällöntuotantoa on helppo priorisoida ja vanhoja sisältöjä järjestää lukijoita palveleviksi sisältöpolkujen kokonaisuuksiksi.

 Lue lisää Telian sisältöauditoinnista

Miten sisältöauditointi etenee? 

Sisältöauditoinnissa tarkastetaan, onko sisältö asiakaslähtöistä ja ajantasaista ja täyttääkö se saavutettavuuskriteerit. Auditoinnin avulla löydetään mahdollisia puutteita ostajapersoonia tai ostopolun vaiheita ajatellen, ja konkreettiset muutosehdotukset kirjataan sisältökohtaisesti.

Lue lisää sisältöauditointi työn etenemisestä

 

Muita kirjoituksiamme markkinoinnin muutoksesta:

Blogi Saavuta sisältömarkkinoinnin tavoitteet

Johda, optimoi ja ulkoista – saavuta sisältömarkkinoinnin tavoitteet ja menesty!

Sisältömarkkinoinnin tehokas johtaminen, resurssien optimointi ja kumppanitarpeen tunnistaminen auttavat menestymään. Tee tavoitteellista sisältömarkkinointia näillä vinkeillä!

Lue lisää

Blogi

3 vinkkiä, miten johtaa jatkuvaa sisältömarkkinointia

Suunnitelmallinen ja jatkuva sisältömarkkinointi nappaa potentiaalista asiakasta hihasta juuri oikeaan aikaan, oikeassa hetkessä ja oikeassa paikassa.

Lue lisää

Blogi

Asiakaspolulle kohdennettu viestintä tuo arvoa nykyasiakkaille

Onko nykyasiakasviestintä päässyt näivettymään yleisiksi uutiskirjeiksi? Asiakaspolulle kohdennetut sisällöt syventävät asiakkuutta ja tukevat lisämyyntiä.

Lue lisää

Blogi Millaiset sisällöt toimivat asiakaspolulla?

Millaiset sisällöt toimivat asiakaspolulla? 7 esimerkkiä

Nykyasiakkaasi ansaitsevat räätälöityä, laadukasta sisältöä. Lue esimerkkejä sisältötyypeistä, jotka toimivat asiakkuuden aikaisessa sisältömarkkinoinnissa.

Lue lisää