Millaiset sisällöt toimivat asiakaspolulla?

Blogi: sisältömarkkinointi, sisältöstrategia, blogikirjoitukset

Millaiset sisällöt toimivat asiakaspolulla? 7 esimerkkiä

Minna Keinänen
17.3.2023

Asiakkaat ansaitsevat laadukasta, erityistä ja juuri heille kohdennettua sisältöä. Liian usein heidän osakseen jää kuitenkin vain se geneerinen, kuukausittainen uutiskirje. Nämä seitsemän asiakaspolulle mainiosti sopivaa sisältötyyppiä auttavat sitouttamaan asiakkaita ja tarjoamaan heille parempaa asiakaskokemusta.

Avain asiakkuudenaikaisessa sisältömarkkinoinnissa onnistumiseen on asiakaspolun ymmärtäminen. Mallinna ostamisen jälkeinen asiakaspolku selvittämällä kaikki asiakkuuden mahdolliset taitekohdat ja mieti, millaista viestintää asiakas noissa taitekohdissa tarvitsee. Segmentoi nykyasiakkaat yhtä huolellisesti (tai jopa huolellisemmin) kuin segmentoit potentiaalisia asiakkaita. 

Kun tämä perustyö on tehty, alkaa sisällöntuotanto asiakkaille. Poimi ideat erityisten asiakkaittenne palvelemiseen asiakkuusvaiheen sisällöillä! 

Asiakkuusvaiheen sisällöissä ei välttämättä ole mitään ihmeellistä ja erilaista – salaisuus on niiden räätälöinnissä ja ajoittamisessa.

Seitsemän esimerkkiä asiakkuusvaiheen sisällöistä 

  1. Henkilökohtaiset kiitosviestit 
  2. On-boarding- ja how-to-materiaalit
  3.  Personoidut uutiskirjeet
  4. Raportit ja muistutukset 
  5. Osallistavat webinaarit ja ask-me-anything-videot 
  6. UKK-artikkelit 
  7. Menestystarinat 

1: Henkilökohtainen kiitosviesti toivottaa tervetulleeksi 

Sitouta asiakasta ja saa hänet tuntemaan olonsa erityiseksi heti asiakkuuden alussa. 

Kun kaupat on solmittu, miten olette yhteydessä asiakkaaseen? Jos tilausvahvistuksen ja mahdollisesti automaattisen Miten onnistuimme? -kyselyn jälkeen seuraa hiljaisuus, asiakas saattaa jäädä tyhjiöön ihmettelemään. 

Varmista siis, että jokainen uusi asiakas saa henkilökohtaisen kiitosviestin, joka saa asiakkaan tuntemaan itsensä erityiseksi. Herätä innostus siitä, että olette löytäneet toisenne ja kerro, miltä tulevaisuus näyttää ja mitä asiakkaasi yritys tulee saavuttamaan. 

2: On-boarding- ja how-to-materiaalit auttavat asiakkaan alkuun 

Opasta asiakasta kädestä pitäen! Muista personoida oppaat, jotta asiakas saa juuri hänen tilannettaan vastaavan tietopaketin. 

Klassisin esimerkki asiakasmarkkinoinnista on toimittaa asiakkaalle tietopaketti, jonka avulla hän käytännössä pääsee vauhtiin asiakkaanasi. Se voi olla esimerkiksi opas tuotteen tai palvelun käyttöönottoon, kuvaus yhteisistä toimintatavoista tai muita vinkkejä yhteistyön alkutaipaleelle. Kokeile rohkeasti sekä teksti- että videomuotoisia sisältöjä! 

Opastavat ja ohjeistavat materiaalit toimivat myös myöhemmin asiakaspolulla, kun haluat varmistaa, että asiakas on varmasti löytänyt palvelusi kaikki hyödyt. Syvennä ohjeiden vinkkejä ajan myötä, kun asiakkaan osaaminen ja tarpeet kehittyvät. 

Huolehdi siitä, että materiaaleista on riittävästi versioita ja ne ovat aina ajan tasalla. Älä päästä asiakasta tilanteeseen, jossa hän joutuu kahlaamaan läpi tietoa ominaisuuksista tai palveluista, jotka eivät häntä koske. Kuten sanottua, personointi on asiakaskokemuksen ydin! 

3: Sähköpostimarkkinointi ja uutiskirjeet – mutta ei siten kuin luulet 

Teknologia ja automaatio auttavat personoinnissa ja automatisoinnissa. Muista itse panostaa asiakkaan näkökulmaan ja tarpeisiin aihevalinnoissa. 

Sähköpostimarkkinointi on yksi parhaista tavoista markkinoida nykyasiakkaille. Se on nopea ja kustannustehokas, sitä voi personoida ja se solahtaa helposti osaksi automaatiota. Kunhan vältät tylsien, kaikille samalla kaavalla tuotettujen uutiskirjeiden sudenkuopan, voit tarjoilla sähköpostilla asiakkaallesi aidosti arvokasta sisältöä. 

Tärkeintä on, että et liitä kaikkia asiakkaita yhdelle ja samalla sähköpostilistalle. Segmentoi nykyasiakkaita ja mieti kullekin joukolle juuri heidän kiinnostuksenkohteitaan vastaavat automaatiot. 

Ennen kaikkea: auta ja sivistä asiakasta! Jos pommitat asiakkaita uutiskirjeillä, joissa puhut pelkästään itsestäsi, menetät yleisösi varsin nopeasti. Tarjoa aina ajankohtaista, hyödyllistä sisältöä, joka kiinnostaa asiakasta ja vastaa hänen pulmiinsa. 

Lue, miten CRM- ja sähköpostiautomaatio auttaa nykyasiakasmarkkinoinnissa. 

4: Asiakaskohtaiset raportit ja muistutukset ennakoivat asiakkaan tarpeita ja tiedonjanoa 

Auta asiakasta tunnistamaan onnistumiset, voitot ja kehityskohteet. 

Eräs asiakkuudenaikaisen markkinoinnin ydintehtävistä on vahvistaa asiakkaan kokemusta siitä, että hän on tehnyt oikean päätöksen liittyessään leiriinne. Raportoimalla konkreettisesti tuloksista ja tehdyistä asioista voit vahvistaa suhdetta asiakkaaseen ja antaa hänelle syyn juhlia.  

Kerro esimerkiksi, kuinka monta haastetta ratkaistiin, kuinka monta katkoa palvelussa oli tai kuinka paljon työtä tehostettiin – mikä vain on yhteistyönne kannalta olennaista. Mutta muista: tarkoituksesi ei ole kehuskella, että palvelunne on juuri niin hyvä kuin myyjät aikoinaan lupasivat, vaan kääntää jälleen huomio asiakkaan onnistumisiin ja mahdollisuuksiin. 

Tulosten raportoinnin lisäksi liitä mukaan suosituksia siitä, miten seuraavaksi kannattaa jatkaa ja mikä on hyvä seuraava virstanpylväs ja johtotähti. Samalla voit luontevasti kertoa yrityksesi tarjoamistasi uusista tai täydentävistä tuotteista ja palveluista – tai muistuttaa esimerkiksi määräaikaishuollosta tai palvelukokonaisuuden päivittämisestä asiakasyrityksen kasvun mukana. 

5: Osallistavat webinaarit ja ask-me-anything-videot antavat asiakkaille valtaa sisältöihin 

Vastaa juuri asiakkaiden esittämiin kysymyksiin liveyleisön edessä. 

Videoiden suosiolle ei näy loppua, ja asiakkaiden sisältömarkkinoinnissa niille on oma arvokas paikkansa. Panosta sivistäviin videoihin ja tarjoa katsojille mahdollisuus osallistua: pyydä esimerkiksi etukäteen kysymyksiä tietystä aiheesta tai anna heidän äänestää, mitä seuraava videosi käsittelee. 

Nykyasiakkaiden webinaarit voivat olla hyvinkin pienelle joukolle suunnattuja. Niillähän et houkuttele lisää hyviä liidejä markkinointiin vaan nimenomaan autat nykyasiakkaita heidän arjessaan ja luot heihin yhä henkilökohtaisempaa suhdetta. Muista siis antaa tälle yleisölle valtaa siihen, mistä puhuttu! 

6: UKK-sisällöt vastaavat asiakkaita askarruttaviin kysymyksiin 

Perinteisilläkin tekstimuotoisilla sisältömuodoilla tavoitat nykyasiakkaan. 

Kerää esimerkiksi asiakkuudesta vastaavalta tiimiltä tai myyjältä sisältöideoita tai kysy niitä suoraan asiakkailta. UKK- eli FAQ-artikkelit ovat käytännönläheisiä sisältöjä, joita on yleensä myös helppo mainostaa. 

Näitä sisältöjä on näppärää tehdä samaan aikaan ask-me-anything-videoiden kanssa – muuta vain kyselytunti kirjalliseen muotoon ja voit hyödyntää sitä tulevassa asiakasmarkkinoinnissa.  

Muista myös päivittää UKK-sisältöjä säännöllisesti. 

7: Inspiroi menestystarinoilla ja esimerkeillä 

Asiakaspolulla case-tarinat antavat ideoita: mitä opittavaa meillä on muista? 

Ostopolulla asiakastarinat auttavat vakuuttamaan potentiaalisen ostajan siitä, että organisaatiosi on heille juuri se oikea valinta. Asiakaspolulla case-tarinoiden pääpaino siirtyy esimerkiksi laajasta osaamisestanne ja tuloksista oppien jakamiseen. 

Kysy nykyasiakkailtasi, haluavatko he osallistua markkinointiinne jakamalla omia onnistumisiaan ja vinkkejään. Kun vinkit tulevat muilta asiakkailta, ne puhuttelevat aivan eri tavalla kuin yrityksesi suusta tulleina. 

Asiakaspolun case-tarinat voivat olla kevyempiä paketteja kuin ostopolun perusteelliset referenssit. Keskity jakamaan yksi vinkki tai käytännön esimerkki äläkä yritä sisällyttää koko yhteistyönne draaman kaarta samaan sisältöön. 

Viesti asiakkaille arvoa CRM-järjestelmäsi avulla  

Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa markkinoida ja viestiä nykyasiakkaille. Tärkeintä on, että puhuttelet heitä omana erityisenä kohderyhmänään ja kehität heille suunnattuja sisältöjä systemaattisesti. 

Tiesitkö, että voit valjastaa CRM-järjestelmän automaatiot tukemaan asiakaspolun sisältömarkkinointia? Kun rakennat nykyasiakkaiden markkinoinnista ja viestinnästä virtaviivaisen ja organisoidun prosessin CRM:ään, sinulle jää aikaa kehittää sisältöideoita, joilla saat asiakkaat tuntemaan itsensä tärkeiksi. 

Lue vinkit asiakkuusvaiheen viestintäprosessien luomiseen CRM-järjestelmässä.

Muita kirjoituksiamme markkinoinnin muutoksesta:

Blogi Saavuta sisältömarkkinoinnin tavoitteet

Johda, optimoi ja ulkoista – saavuta sisältömarkkinoinnin tavoitteet ja menesty!

Sisältömarkkinoinnin tehokas johtaminen, resurssien optimointi ja kumppanitarpeen tunnistaminen auttavat menestymään. Tee tavoitteellista sisältömarkkinointia näillä vinkeillä!

Lue lisää

Blogi

3 vinkkiä, miten johtaa jatkuvaa sisältömarkkinointia

Suunnitelmallinen ja jatkuva sisältömarkkinointi nappaa potentiaalista asiakasta hihasta juuri oikeaan aikaan, oikeassa hetkessä ja oikeassa paikassa.

Lue lisää

Blogi

Asiakaspolulle kohdennettu viestintä tuo arvoa nykyasiakkaille

Onko nykyasiakasviestintä päässyt näivettymään yleisiksi uutiskirjeiksi? Asiakaspolulle kohdennetut sisällöt syventävät asiakkuutta ja tukevat lisämyyntiä.

Lue lisää

Blogi Millaiset sisällöt toimivat asiakaspolulla?

Millaiset sisällöt toimivat asiakaspolulla? 7 esimerkkiä

Nykyasiakkaasi ansaitsevat räätälöityä, laadukasta sisältöä. Lue esimerkkejä sisältötyypeistä, jotka toimivat asiakkuuden aikaisessa sisältömarkkinoinnissa.

Lue lisää