Inhimilliset arvot ja vastuullisuus ovat nousseet osaksi sisältöstrategiaa ja B2B-ostajan ostopolkua.

Blogi: sisältömarkkinointi, sisältöstrategia, blogikirjoitukset

Sisältöstrategian ilmiöt osa 2: Inhimillisyyttä ostoprosessiin – vastuullisuus nousee osaksi myös B2B-ostokäyttäytymistä

Mira Oiva

Mira Oiva
Innovatiivinen ja pirskahteleva markkinoinnin fasilitaattori, joka rakastaa tarinankerrontaa ja modernia, strategista markkinointia.
9.3.2023

Mihin suuntaan sisältöstrategia on menossa ja miten vastuullisuus on noussut tärkeäksi painopisteeksi? Mitä tekemistä sisältöstrategialla ja inhimillisyydellä on B2B-kontekstissa? Lue myös aiempi Sisältöstrategian ilmiöt-blogi ”Fokus”. 

Inhimilliset arvot ovat nousseet osaksi sisältöstrategiaa – B2B on edelleen ”Human2Human”  

Ei ole yllätys, että inhimilliset arvot nousevat pintaan 2023 maailmantilanteen myötä. On luonnollista, että kaipaamme pehmeitä arvoja myös B2B-liiketoimintaan, sillä onhan yritysten välinen liiketoiminta nimenomaan ”Human2Human”-liiketoimintaa, ihmiseltä toiselle tapahtuvaa luottamusta vaativaa ja inhimillisiä tunteita sisältävää kanssakäymistä.  

Tämä näkyy sisältöstrategiassa siten, että vastuullisuus halutaan nostaa esille kokonaisuutena, sisällöillä halutaan tukea tasa-arvoisuutta ja erilaisia tarpeita, sekä tarjota markkinoinnin keinoin tasalaatuisempaa palvelua ja yksilöidympi asiakaskokemus.  

Vastuullisuus nousee osaksi B2B-ostajan ostopolkua 

Ostamiseen jos johonkin liittyy inhimillisiä tunteita, varsinkin, kun suuryrityksien strategisesti merkittävät vastuullisuustavoitteet ohjaavat jo päätöksiä B2B-ostoprosessissa. 

En ole ollut viimeisen vuoden aikana yhdessäkään sisältöstrategiatyöpajassa, jossa ei oltaisi keskusteltu vastuullisuudesta ja sen merkityksestä ostoprosessissa.

Ostajat ja asiakkaat kokevat inhimillisiä tunteita ja tuskaa maailman tilanteesta – he haluavat ymmärtää miten heidän tekemänsä ostot vaikuttavat tähän maailmaan ja mitä kumppaniyritys tekee vastuullisuutta edistääkseen. He haluavat tuntea, että tekevät vastuullisen valinnan ja siksi heille on olennaista perustella nämä asiat asiakkaan maturiteetti ja tietotaso huomioiden.  

Tulevaisuudessa vastuullisuudesta eivät ole kiinnostuneet vain vastuullisuusasiantuntijat, vaan myös yrityksen päättäjät ja ostoja tekevät henkilöt ja tämän vuoksi myös sisältöstrategiassa pohdimme yhä tarkemmin, kenelle näitä vastuullisuusviestejä kannattaa kohdentaa.

Ympäristövastuun lisäksi myös sosiaalinen vastuu on olennainen osa yrityksen läpinäkyvyyttä. Minkälaisia ihmisiä sisällöissämme on? Tuommeko uskottavasti esille kohderyhmän arvostamat toimenpiteet, joita liiketoiminnassa teemme vastuullisuuden edistämiseksi vai jäävätkö ne pintatasolle? Tähän linkittyy myös työnantajamielikuvan kehittäminen – osoitammeko tasa-arvoisuuden olevan yrityksellemme tärkeä. 

Tasa-arvoisuuden tukeminen näkyy myös sisältöstrategian taustalla

Tasa-arvo ja sen tukeminen on voimakas tämän hetken suuntaus.  Sisältömarkkinoinnissa konkreettisimmillaan tämä tulee esille erityisesti saavutettavuuden näkökulmasta. Sisältöjen tulee olla saavutettavia kaikille yhteneväisesti, ja korjaustoimenpiteitä sen saavuttamiseksi tehdään aktiivisesti tälläkin hetkellä monen yrityksen verkkosivustoilla. 

Tasa-arvoa lisäävät esimerkiksi hyvin tunnistetut asiakaspersoonat, joiden avulla mikään asiakasryhmä ei jää ilman palvelua laajassakaan joukossa. Asiakaspersoonien avulla syntyy tasaisen asiakaskokemuksen lisäksi mahdollisuus parempaan, yksilöidympään asiakaspalveluun.

Myös hyvin tehty sisältöstrategia ja -suunnitelmat luovat tasa-arvoa usein globaalisti toimivien, pandemia-aikana yleistyneiden hybriditiimien välille. Yhteiset tavoitteet ja päämäärät sekä ymmärrys asiakkaista ja heidän ostopolustaan ovat sekä organisaation että asiakkaan etu. 

Lue lisää seuraavasta tunnistamastamme ilmiöstä – Johda ja jalkauta – milloin sisältöstrategia kannattaa uudistaa? 

Muita kirjoituksiamme markkinoinnin muutoksesta:

Blogi

B2B-sisältömarkkinoinnin trendit 2024

Uusi vuosi on alkanut ja markkinoijat miettivät kuumeisesti, mitä se tuo tullessaan. Lue lisää!

Lue lisää

Blogi Näin viet ostopolun käytäntöön – Lataa LIVEnaaritallenne

Näin viet ostopolun käytäntöön – Lataa LIVEnaaritallenne

Näin viet ostopolun käytäntöön – Lataa LIVEnaaritallenne

Lue lisää

Blogi Differo ja Myynninmaailma haluavat olla mukana tarjoamassa tukea ja valoa näille nuorille ja siitä syystä valitsimme joululahjoituskohteeksi juuri MIELI ry:n.

Valaise nuorten tulevaisuus – Myynninmaailma ja Differo tukevat tänä jouluna nuorten mielenterveyttä

Differo ja Myynninmaailma haluavat olla mukana tarjoamassa tukea ja valoa näille nuorille ja siitä syystä valitsimme joululahjoituskohteeksi juuri MIELI ry:n.

Lue lisää

Blogi

Strategisen sisältömarkkinoinnin tulevaisuus, osa 3/3: Case Wärtsilä

Markkinoinnin muutos näkyy positioissa, joita yrityksissä tällä hetkellä on. Esimerkiksi Wärtsilässä myynnin ja markkinoinnin rajapintaan rakentuu uutta osaamista ja siirrytään kohti myynnin digitaalista transformaatiota.

Lue lisää