Blogi: Differo

Yhdessä tekemällä syntyy suuria muutoksia - ensimmäinen vuosi toimitusjohtajana

Suvi Johansson
Customer centric business is my passion
25.6.2020

Saimme tammikuun lopussa päättyneen tilikauden tilinpäätöksen juuri pakettiin, joten nyt on hyvä hetki pohtia, miten sujui ensimmäinen vuosi Differon toimitusjohtajana. On mukava todeta, että syyt siihen, miksi päädyin Differolle, ovat vain vahvistuneet vuoden aikana.

Digitaalista markkinointia tarjoavien toimistojen joukossa Differo eroaa muista kahdella hyvin keskeisellä tavalla. Ensinnäkin meillä on vahva B2B-liiketoiminnan osaaminen ja fokus siihen: noin 85 prosenttia asiakkaistamme toimii B2B-liiketoiminnassa. Sen lisäksi olemme tunnettuja strategisesta sisältömarkkinoinnista eli sisältöstrategiatyöstä ja sen viemisestä käytäntöön jatkuvana palveluna tavalla, joka tukee liiketoimintaa. Emme siis tee kaikkea kaikille, vaan fokusoidumme, mistä myös asiakkaamme hyötyvät. Todella osaavat, ammattimaiset ja mukavat ihmiset toki sinetöivät päätökseni hypätä Differon kelkkaan.

Koen, että vuosi 2019 oli meille monella tapaa onnistunut, ja myös luvut kertovat siitä: liikevaihto kasvoi jonkin verran, mutta onnistuimme monen muutoksen avulla vahvistamaan erityisesti kannattavuutta. Liikevaihto oli 1 205 162 € (+6,5 % vrt. 2018) ja liikevoitto 78 274 € (+1172 % vrt. 2018).

Mitä lukujen takana on tapahtunut vuodessa? Teimme yhdessä tiimin kanssa uudistamista monella saralla.

  • Kehitimme toimintatapoja nykyasiakkaiden kanssa ja onnistuimme yhdessä. Paransimme asiakkuusjohtamisen käytänteitä ja organisoiduimme asiakaslähtöisesti.
  • Asiakaskuntamme monimuotoistui, ja moni asiakas tekee kanssamme yhteistyötä kuukausimallilla.
  • Kehitimme sisältöstrategiaprosessia vahvasti seuraavalle tasolle, konseptointiprosesseja sekä ketterämpää yhteistyön mallia jatkuvissa asiakkuuksissa – esimerkkinä kansainvälinen liidinhankinta sisältömarkkinoinnin keinoin, tarkasti kohderyhmälähtöinen sisältö yhdistettynä kohdennettuun jakeluun.
  • Johdimme markkinoinnin ja myynnin tavoitteet liiketoimintatavoitteista. Otimme käyttöön uusia myynnin ja markkinoinnin työkaluja, kuten CRM:n ja webinaarit sekä myynnin prosessin ja seurannan.
  • Ryhdyimme viestimään tiimien kesken entistä nopeammin, läpinäkyvämmin ja avoimemmin sekä organisoimaan työtä paremmin sprinttien avulla.
  • Vahvistimme osaavaa joukkoamme usealla strategisen sisällöntuotannon ammattilaisella.
  • Aloimme johtaa vahvuuksien ja intohimojen kautta.

Haluan pureutua tarkemmin kahteen asiaan: asiakaslähtöiseen organisoitumiseen sekä johtamiseen vahvuuksien ja intohimojen kautta.

Vahvuuksien ja intohimojen kautta johtaminen on niin minulle kuin asiantuntijaorganisaatioissa yleensä luontainen tapa johtaa. Haluan, että jokainen löytää omat vahvuutensa ja intohimonsa ja pääsee hyödyntämään niitä työssään.

On selvää, ettei pienessä yrityksessä pysty muotoilemaan täysin omaa työtänsä, mutta on tärkeää pyrkiä toteuttamaan jokaisen toiveita liiketoiminnan rajoissa. Yksi haluaa kehittyä syväosaajana, toinen kokee asiakkaan kanssa työskentelyn luontevaksi ja kolmas haluaa kehittyä liiketoiminnan johtamisessa. Mitä enemmän ihminen pääsee tekemään itselleen luontaisia juttuja, sitä enemmän liekeissä hän on. Ja liekki on helposti tarttuvaa.

Asiakaslähtöinen organisoituminen on yksi työväline siinä, että pystymme kehittämään omaa toimintaamme asiakkaan eduksi. Olemme muovanneet organisaatiotamme asiakaslähtöiseksi Jay Galbraithin (Designing Dynamic Organizations, The Start Model) oppeja soveltaen ja organisoituneet asiakkuustiimeiksi vuoden vaihteessa. Asiakaslähtöisyys on jatkuva prosessi, jossa voi aina tehdä asioita paremmin.

Olemme mielestäni löytäneet vuodessa vahvemmin itsemme: olemme Differolla suomalaisen B2B-liiketoiminnan kasvun mahdollistajia. Intohimomme on kehittää suomalaista, strategista B2B-markkinointia seuraavalle tasolle. Mitä vaikeampi aihe tai pidemmät myyntiajat, sitä vahvemmin sytymme ja sitä enemmän voimme tuoda asiakkaalle arvoa yhteistyössämme.

Minkä parissa vuonna 2020 jatketaan töitä?

  • Asiakkuusjohtamisen käytänteiden vahvistaminen
  • Oppimisen mahdollistaminen ja osaamisen jakaminen
  • B2B-markkinoinnin digitaktiikat

Onnistumisiin on aina hyvä päättää, joten tässä muutamia poimintoja saamastamme palautteesta!

Olin itse hyvin tyytyväinen työpajaan ja teidän kykyyn napata kiinni asioista. Kysyin jälkeenpäin palautetta osallistujilta, ja hyvin myönteinen oli kaikilla fiilis. Uskon että teidän kanssa sparraten voimme todella nousta seuraavalle tasolle sisältöstrategisessa ajattelussa, toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa.”

Thumbs up for the newest blog text… IMO the best one so far!

Olette tehneet loistavaa työtä, tuli sellainen fiilis että meidän asioissa mentiin aimo harppaus eteenpäin juuri siihen konkretiaan, jota olen toivonut.

Erittäin positiivinen fiilis jäi. Olette ripeästi tarttuneet toimeen ja toitte meille uutta ajateltavaa. Tosi arvokasta tietoa olemme saaneet niin tuotekehitykselle kuin markkinoinnille, erityisesti backoffice-porukalle, joka ei näe asiakkaita suoraan. Asiakashaastattelu ulkopuolisen kumppanin tekemä toimi menetelmänä hyvin. Toinen iso juttu oli markkinoinnin, myynnin ja tuotekehityksen yhteinen foorumi. Tätä ei ole ollut ennen, mutta erityisesti myyjät kokivat sen arvokkaaksi. Silmiä avaava kokonaisuus.

Muita kirjoituksiamme markkinoinnin muutoksesta:

Blogi

Superpäivä 2021: Use data and digitalization to build more personal relationships with your customers

Read blog and sign up to Differo’s Superpäivä 2021 to hear more about Rebecca Wright’s thoughts on the future of B2B marketing!

Lue lisää

Blogi

Onnistumisten vuosi 2020 – Näin sisältöstrategiatyöt viitoittivat kymmenet B2B-yritykset uuteen digitaaliseen aikakauteen

Autoimme sisältöstrategiatöiden avulla kymmeniä suomalaisyrityksiä ottamaan isoja harppauksia lähemmäs asiakkaitaan. Lue blogista parhaimmat onnistumiset!

Lue lisää

Blogi

Miksi www-projektissa tarvitaan sisältökonsulttia?

Kun suunnittelet verkkopalvelu-uudistusta, älä unohda asiakaslähtöisyyttä. Lue blogista, miten sisältökonsultti voi auttaa siinä.

Lue lisää

Blogi

LIVEnaari: Myynnin ja markkinoinnin yhteispelissä voittaa asiakas

Oikean sisällön avulla rakennat luottamusta verkossa jo ennen ensimmäistä myyntikeskustelua. Asiakaslähtöinen, laadukas sisältö vastaa useimmin kysyttyihin kysymyksiin ja asiakkaasi ovat lähempänä ostopäätöstä, kun keskusteluun vihdoin ryhdytään.

Lue lisää