Blogi: Ajankohtaista, Myynnin ja markkinoinnin muutos, sisältöstrategia, Valmennukset ja tapahtumat, Vieraskynä

Tarinat erottavat meidät muista

Aslak de Silva
19.6.2017

Naavan Growth Revenue Departmentissa markkinointi, PR ja myynti yhdessä luovat sisällöillä uskottavaa ja asiakkaalle arvokasta tarinaa samalla kun olemme valmiit vastaamaan muuttuvaan markkinaan ja mukautumaan vallitseviin olosuhteisiin. Tällainen ketterän kasvuyrityksen taktinen kuvio on avain myynnin maalijuhlaan.

Olin puhumassa 1.6.2017 Meltwater Digitalist Forumissa siitä, kuinka tärkeää on, että viestintä, markkinointi ja myynti pelaavat yhteiseen samaan maaliin – asiakkaamme auttamiseen. Tapahtuman jälkeen oli todella mielenkiintoista vaihtaa ajatuksia osallistujien kanssa ja kuulla, millaisia ajatuksia puheenvuoroni heissä herätti. Osa koki sisältömarkkinoinnin vaikuttavuuden ja tuloksentekokyvyn mittaamisen erittäin kiinnostavaksi. Toiset arvostivat Naavan tarinaa uutuuden ja innovatiivisuuden näkökulmasta. Jotkut taas kommentoivat, että viestintä on muutakin kuin kaupallisuuteen tähtäävää toimintaa.

Valtaosa yleisöstä oli kuitenkin sitä mieltä, että Naavan tarinasta kiinnostavan tekee erityisesti Naavan suhtautuminen markkinointiin strategisena funktiona. Suomalaisen markkinoinnin tason nostosta puhutaan paljon, mutta arjen esimerkkejä markkinoinnin menestystarinoista kuulee vielä verrattain vähän. Me olemme siitä poikkeus, sillä panostamme markkinointiin henkilöresursseissa ja rahallisesti todella paljon. Paljon enemmän kuin yritykset Suomessa perinteisesti tekevät.

Asiakkaan auttaminen on joukkuelaji

Kasvavan yrityksen on oltava ketterä, mutta ketteryys yksin ei vie meitä kohti tavoitteitamme. Asiakkaiden herkkä kuuntelu, nopea muuntautumiskyky ja toiminnan mukauttaminen vallitsevien olosuhteiden mukaan ovat kaikki kasvuyrityksen avaintaitoja. Lisäksi kaiken tekemisen tulee aina olla strategian painopisteistä ja asiakkaan tarpeista käsin johdettua. PR ja viestintä ovat kuin joukkueen puolustus. Yrityksen tarina on uskottavampi, kun media ja muut puhuvat siitä positiivisesti, reagoiden pelikentällä vauhdikkaastikin tapahtuviin siirtoihin ja kuljettaen palloa kohti kilpailijan maalia.

[clickToTweet tweet="”PR ja viestintä ovat kuin joukkueen puolustus. Yritys on uskottavampi, kun media puhuu siitä positiivisesti.”" quote="”PR ja viestintä ovat kuin joukkueen puolustus. Yrityksen tarina on uskottavampi, kun media ja muut puhuvat siitä positiivisesti.”"]

Markkinointi Naavalla tähtää ensisijaisesti liidien keruuseen. Se kuljettaa pallon puolustukselta hyökkäykselle. Hyvä viestintä luo uskottavuutta, jota markkinointi syventää omalla toiminnallaan herättäen asiakkaiden kiinnostuksen. Kiinnostuneet ostajat siirretään sitten liideinä myynnin hoidettaviksi.

Myynnin rooli on ratkaiseva – kauppoja pitää saada ja euroja on tuotava kassaan. Viestinnän ja markkinoinnin rooli on tuoda tukea myyntiin ja poistaa myynnin esteitä.

Sisällön rooli osana kokonaisuutta

Sisältömarkkinointi on hieno ja kuvaava sana. Yksinkertaisuudessaan siinä on kyse sellaisen sisällön luomisesta, joka toimii tehokkaana asiakaspalveluna ja aidosti auttaa ja hyödyttää asiakasta. Asiakkaan eri tiedontarpeisiin kohdennetut sisällöt herättävät kiinnostuksen, luovat uusia asiakastarpeita ja auttavat asiakasta etenemään kohti ostopäätöstä.

Meillä Naavalla sisällöillä on erityinen rooli. Sisältömarkkinointi ei ole vain markkinoinnin yksi toimintatapa, vaan kaikki tarinat viestinnästä myyntiin luodaan kaupallisen organisaation kanssa yhteistyössä.

[clickToTweet tweet="Kaikki tarinat viestinnästä myyntiin luodaan kaupallisen organisaation kanssa yhteistyössä. #sisältömarkkinointi" quote="”Sisältömarkkinointi ei ole vain markkinoinnin yksi toimintatapa, vaan kaikki tarinat viestinnästä myyntiin luodaan kaupallisen organisaation kanssa yhteistyössä.”"]

Jokaista juttua eivät tietenkään kaikki ole kommentoimassa, mutta kokonaisuus on kaikkien hyväksymä. Yhteinen linja on ratkaiseva. Kaikkien on tiedettävä, miksi olemme valinneet tietyt sisällölliset linjat, kenelle sisällöt suunnataan ja mitä niillä tavoitellaan. Näin jokainen myös pääsee niitä hyödyntämään omassa työssään. Viestintä hakee PR-näkyvyyttä, kasvattaa tunnettuutta ja rakentaa dialogia, joita markkinointitiimi buustaa. Myynti jatkaa keskustelua asiantuntevasti sekä asiakkaalle lisäarvoa tuottavasti.

Sisällöt viestivät asiakkaille uusista mahdollisuuksista

Erityisesti uuden ja kansainvälistyvän tuotteen kanssa kiinnostava sisältö on kriittisen tärkeä asia. Se on väline, jonka avulla maailma tehdään tietoiseksi osaamisestamme. Asiakkaan ajattelua herättelevät, ravistelevat ja toisinaan jopa kyseenalaistavat sisällöt auttavat ihmisiä ymmärtämään, mitä me voimme heille tarjota. Sisällön on oltava mielenkiintoista ja laadukasta, tosiasioiden toteaminen tai ominaisuuksien listaaminen ei enää riitä. Asiakkaat odottavat arvokasta läsnäoloa myös verkon eri kanavissa ja äänestävät hyvin pian jaloillaan, jos sisällöt eivät tuo heille mitään uutta.  Kansainvälinen kasvu ja menestys kilpaillussa markkinassa vaativat erottautumista, joka kumpuaa tuottamastamme asiakasarvosta – siitä, kuinka relevantteja pystymme heille sisältöjen kautta olemaan läpi asiakasmatkan.

Tule kuuntelemaan Sisältömarkkinoinnin Superpäivään, miten me tätä teemme Naavalla kansainvälisesti Growth Revenue Department:in alla. Tätä ja paljon muuta tulen omassa puheenvuorossani avaamaan. Takaan, että yleisö tulee hengästymään .

Aslak de Silva on yksi strategiseen sisältömarkkinointiin keskittyvän #Superpäivän huippupuhujista – tervetuloa mukaan tapahtumaamme 14.9. Helsinkiin!

Strategisen sisältömarkkinoinnin #Superpäivä kokoaa yhteen torstaina 14.9. Helsinkiin sisältömarkkinoinnin tekijät. Tapaat tapahtumassa kymmeniä markkinoijia ja myyjiä erilaisista lähtökohdista. Puhujiksi nousevat Aslak de Silvan lisäksi markkinoinnin professori Pekka Mattila ja näkemykselliset johtajat mm. Vapolta ja Nesteeltä. Ilmoittautuneiden joukossa on edustusta niin julkishallinnosta, valmistavasta teollisuudestaenergiatoimialalta, it-maailmasta kuin asiantuntijapalveluita tarjoavasta kasvuyrityksestäkin. Tutustu tapahtuman antiin ja ilmoittaudu mukaamme verkostoitumaan ja oppimaan!

 

Muita kirjoituksiamme markkinoinnin muutoksesta:

Blogi Karoliina Haikonen

Superpäivä: Voiko markkinoinnin ja myynnin muutos mennä pieleen, jos asiakas on keskiössä?

Superpäivässä Kaleva Median sisältömarkkinoinnin liiketoimintajohtaja Karoliina Haikonen puhuu markkinoinnista muutosjohtajana.

Lue lisää

Blogi kirsti-llaasio-vaaka-otsikko-1

Superpäivä tulee: 5 vinkkiä markkinoinnin muutosjohtajalle  HappyOrNot Ltd / Kirsti Laasio

Suomalainen asiakas- ja työpäiväkokemusta mittaava HappyOrNot kasvaa hurjaa vauhtia ja toiminnan kansainvälisyys laajenee kaiken aikaa. Yhtiön asiakaskokemuksesta vastaava Kirsti Laasio on ollut yhtiössä yli viiden vuoden ajan näkemässä ja tekemässä kasvua.

Lue lisää

Blogi sima-panostukset-nyt

Miten yritykset budjetoivat sisältömarkkinointiin? Katso kyselymme tulokset.

Kysyimme sisältömarkkinonnin budjetointi -webinaarin osallistujilta, miten he omaa sisältömarkkinointibudjettia rakentavat nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Blogi success-4281481_1280

Asiakaslähtöisen myynnin ja markkinoinnin etulinjassa organisoidutaan uudelleen

Asiakaslähtöinen myynti ja markkinointi yhdistävät voimansa tavoitteenaan tunnistaa asiakkaan ostokäyttäytyminen ja tukea asiakkaan matkaa.

Lue lisää