Sisältöstrategia omin voimin? Markkinoinnin roolin vahvistaminen vaatii muutosjohtamista

Blogi: kumppani, markkinoinnin ja myynnin yhdistäminen, sisältöstrategia, strateginen sisältömarkkinointi, Valmennukset ja tapahtumat, Differo LIVEnaari

Sisältöstrategia omin voimin? Markkinoinnin roolin vahvistaminen vaatii muutosjohtamista

Mira Oiva

Mira Oiva
Innovatiivinen ja pirskahteleva markkinoinnin fasilitaattori, joka rakastaa tarinankerrontaa ja modernia, strategista markkinointia.
8.2.2022

Sisältöstrategia on strategisen markkinoinnin kriittisen tärkeä työkalu, joka auttaa kääntämään yrityksen asiakasymmärryksen tehokkaaksi myynnin ja markkinoinnin työkalupakiksi. Mutta miten sisältöstrategian toteuttaisi: nappaisiko avaimet käteen kohti muutosta kiihdyttäen vai omin voimin kädet savessa muutosmatkaa muovaillen?

Sisältöstrategia on nerokas tapa osallistaa organisaation asiantuntijoita sekä asiakasrajapintaa jakamaan heille kertynyttä, hiljaista mutta äärimmäisen olennaista tietoa asiakkaista. Sisältöstrategian kiteyttää asiakkaan tarpeet ja yrityksen heille tuottaman arvon selkeäksi, myynnin ja markkinoinnin tekemistä ohjaavaksi suunnitelmaksi.

Monessa yrityksessä ja organisaatiossa uudenlainen, asiakaslähtöisempi tapa myydä ja markkinoida vaatii muutosjohtamista. Markkinointi on muutoksessa avainasemassa tekemässä muutoksesta näkyvää jo sisältöstrategian suunnitteluvaiheessa.

Sisältöstrategia voidaan toteuttaa organisaation sisällä itse tai esimerkiksi ulkoistettuna, avaimet käteen-ratkaisuna ulkopuolista konsultoivaa tiimiä hyödyntämällä.

Valintaa helpottamaan voit pohtia seuraavia kysymyksiä:

  • Haluatko haastaa itseäsi ja tiimiäsi, oppia tekemällä?
  • Oletko kiinnostunut sisältöstrategian työstöstä, prosessista, työvaiheista ja jopa asiakkaiden haastattelemisesta?
  • Toimisiko valmentava sisältöstrategiaprosessi markkinointitiimille sitouttavana ja oivalluttavana, jopa innostavana tapana johtaa muutosta alusta alkaen?
  • Vai kaipaatko apua asiakaslähtöisyyden kehittämiseen, kenties sisältömassan rajaamiseen ja asiakkaiden tarpeiden kiteyttämiseen?
  • Kaipaatko uuden suunnan löytämiseksi ulkopuolista näkemystä ja suosituksia?
  • Ottaisitko mieluummin avaimet käteen ja kiihdyttäisit kohti muutosta?

 

Markkinointi kutsuu kiteyttämään asiakkaan tarpeet

Niin sanotun konsultoivan sisältöstrategiaprosessin suurin hyöty on siinä, että ulkopuolinen pystyy tarkastelemaan sisältöstrategian näkökulmasta yrityksen tavoitteita, vahvuuksia, ostajapersoonia ja heidän tarpeitaan objektiivisemmin.

Tällöin markkinointitiimi saa selkeät suunnitelmat ja suositukset siitä, mihin suuntaan lähtee muutosta viemään organisaatiossa.

Konsulttitoimiston johdolla rakennettavassa sisältöstrategiaprojektissa yrityksen oman markkinoinnin roolina on toimia muutoksen käynnistäjänä ja mahdollistajana.

Markkinointi kutsuu esimerkiksi substanssiosaajia, myynnin asiantuntijoita, tuotekehityksen edustajia sekä asiakaspalvelijoita saman pöydän ääreen, muodostamaan yhteistä kuvaa asiakkaan arvostuksista ja tarpeista.

 

Ulkopuolinen näkökulma auttaa löytämään suunnan ja puhumaan suoraan

Kun objektiivinen taho hoitaa keskusteluja ja tiedonkeruuta, syntyy usein kiinnostavaa dialogia eri toimintojen välillä. Yhteisen pohdinnan lomassa herää näkökulmia, joita välttämättä omin voimin ei olisi nostettu esille.

Muutosjohtaminen lähteekin liikkeelle näistä keskusteluista, joissa tunnistetaan yhdessä tärkeimmät suunnat tekemiselle ja pidetään asiakas kirkkaana mielessä.

Kun sisältöstrategian suunnittelun ja fasilitoinnin hoitaa kokonaan esimerkiksi ulkoistettu tiimi, jää markkinointitiimillä aikaa organisaation sisällä muutoksen raivaamiseen ja uusien toimintatapojen järjestelyyn, jotta muutos todella tulee näkyväksi.

 

Valmentava sisältöstrategia innostaa ja sitouttaa

Mikäli markkinointitiimi on motivoitunut ja innostunut itse sukeltamaan sisältöstrategian syvään päätyyn ja haluaa itse hoitaa suunnittelun.

Olemme Differolla saaneet lähikuukausina aikaan erittäin hyviä tuloksia aikaan olympiatermein V-tyylillä eli Valmentavalla tyylillä. Sisältöstrategian työkalut jalkautetaan tiimisi käyttöön ja valmennamme eri vaiheiden työstämisessä lennossa. Näin tiimi tekee sisältöstrategian itse, vuosikausia kehittämiemme prosessien ja työkalujen avulla.

Tämä toimii parhaiten, kun organisaatiossa tehdään jo yhteistyötä eri osastojen välillä ja sitä halutaan kehittää entisestään. Tällöin muutos on konkreettisesti alusta loppuun markkinointitiimin hyppysissä ja vahvistaa markkinoinnin roolia muutosjohtajana ja asiakkaan äänitorvena.

Prosessin kautta markkinointitiimi pääsee sukeltamaan asiakkaan maailmaan ja käsitys asiakkaan tarpeista ja näkökulmista syvenee entisestään. Kun tiimi pääsee itse tekemään ja oivaltamaan, se auttaa myös sitoutumaan vahvemmin sisältöstrategiaan.

Markkinointitiimi haastaa organisaatiota kohti tulevaisuutta

Valmentava sisältöstrategiaprosessi mahdollistaa koko markkinointitiimin kehittymisen ja oppimisen, kun tiimi pääsee itse konkreettisesti tekemään ja rakentamaan suunnitelmaa tulevaisuuteen ja haastaa sekä omaa, että organisaationsa tapoja puhutella asiakkaita sisällöillä.

Konkreettinen, itse tehty toteutus mahdollistaa myös entistä yksityiskohtaisemman suunnitelman jatkojalostuksen. Oppien jäädessä omaan tiimiin, suunnittelutyö on myös tulevaisuudessa helppoa.

Sisältöstrategian menetelmät auttavat johtamaan muutosta

Valitsit kumman tavan tahansa, sisältöstrategian menetelmät auttavat markkinointia johtamaan muutosta kohti valittua strategista suuntaa.

Asiakkaamme ovat suunnitelleet itse sisältöstrategioita alusta loppuun tai ottaneet fokusalueeksi yhden sisältöpolun, jonka kautta menetelmien käyttöön tulee konkreettista rutiinia. Työmallit ja apu ovat valmiina, oletko sinä?

Haluatko kuulla lisää?

Katso Näin syvennät sisältömarkkinointia -LIVEnaarimme!

Tarkastelimme helmikuun 2022 LIVEnaarissa erilaisia tapoja sisältöstrategian toteuttamiseen käytännön esimerkkien kautta. Kuulimme muun muassa:

  • Miten Outokumpu rakensi sisältöpolkuja ja mitä oivalluksia se toi?
  • Miten Telia sai uutta suuntaa ja rajauksia sisältöstrategiasta valtavan sisältömassan käsittelyyn?

Lisäksi keskustelimme asiakkuudenaikaisesta markkinoinnista ja pureuduimme laadukkaan sisällöntuotannon uusiin kriteereihin.

Lataa LIVEnaari-tallenne täältä!

Muita kirjoituksiamme markkinoinnin muutoksesta:

Blogi

Mitä nyt, sisältöstrategia?

Mitä vuoden 2022 sisältöstrategiatöissä korostui? Lue tärpit!

Lue lisää

Blogi Differon joululahjoitus lapsiperheille

Annamme lahjaksi tulevaisuuden – Differon joululahjoitus lapsiperheille

Differo lahjoittaa joulutervehdyksiin varatut rahat Pelastakaa Lapset ry:n Anna lahjaksi tulevaisuus -joulukeräykseen.

Lue lisää

Blogi Seuraa sisältömarkkinointisi tuottamaa myyntiputkea liidistä kaupaksi CRM-järjestelmässä.

Seuraa sisältömarkkinoinnin tuottaman liidin matkaa diiliksi CRM-järjestelmässä

Seuraa sisältömarkkinointisi tuottamaa myyntiputkea liidistä kaupaksi CRM-järjestelmässä.

Lue lisää

Blogi Katri Tanni

Vastuullisuuspolut – kun haluat viedä sanahelinän konkretiaksi kohderyhmillesi

Vastuullisuusteemat kannattaa viedä ja rakentaa poluiksi halutuille sidos- ja kohderyhmille.

Lue lisää