Opi tunnistamaan ostajapersoonat markkinoinnin tueksi

Blogi: digitaalinen markkinointi, Ostajapersoonat, sisältömarkkinointi, sisältöstrategia

Opi tunnistamaan yrityksellesi toimivat ostajapersoonat – lue vinkit!

Mira Oiva

Mira Oiva
Innovatiivinen ja pirskahteleva markkinoinnin fasilitaattori, joka rakastaa tarinankerrontaa ja modernia, strategista markkinointia.
21.2.2022

Sisältömarkkinoinnin tehtävä on auttaa asiakastasi. Jos et tiedä, keitä asiakkaanne ovat ja millaisilla sisällöillä heidän ostopolkuaan voidaan tukea, sisältömarkkinoinnin osumatarkkuus vähenee ja markkinoinnin toimenpiteet valuvat hukkaan.

Kun asiakkaan maailmaan ei ole tehty syvällistä tutkimusmatkaa, markkinoinnin toimenpiteet eivät kohdistu kellekään. Kun kohderyhmää ja sen sisällä olevaa aitoa, inhimillistä ja motivoitunutta, tunteita omaavaa persoonaa ei ole tunnistettu, kaikki yrityksen asiakkaat ovat samaa harmaata massaa. Harmaalle massalle kohdentaminen syö vain markkinoinnin budjettia ilman tuloksia.

Epämääräinen ja yksilöimätön segmentointi ja kohderyhmämäärittely on helppoa tehdä, mutta kiireen keskellä syvempi kaivautuminen ostajan mielenmaisemaan saattaa unohtua. Tällöin ostajapersoonasi on vääjäämättä ”joku johtaja” tai ”joku meriteollisuus”. Uskalla siis kaivautua syvemmälle, olet jo oikeilla raiteilla!

Näin tunnistat yrityksellesi toimivat ostajapersoonat

Ostajapersoonan luominen on mainio tapa hahmottaa erilaisten asiakkaiden sisältötarpeita suunnittelusi tueksi. Ostajapersoonan on tarkoitus kuvata tyypillistä asiakasta, jonka motiivit, tiedontaso suhteessa yritykseesi ja sen palveluihin on tunnistettu. 

Pyri löytämään yksilöllisiä piirteitä asiakkaissasi syvemmällä tasolla tunnistamalla tärkeimmät eroavaisuudet motivaatioissa ja tavoissa toimia – näin luot jatkossa innostavaa sisältöä eri persoonille. Olennaista on tunnistaa asiakkaissasi seuraavat asiat:

  • Mistä asiakas innostuu?
  • Miten ja mistä hän motivoituu?
  • Mitä hän tavoittelee?
  • Mihin ongelmiin hän etsii ratkaisua ja miten sinä voit auttaa häntä siinä? 
  • Mitä asiakas arvostaa yrityksessänne ja palvelussanne?
  • Onko hänellä ennakkoluuloja tai pelkoja, joita sinun pitäisi hälventää viesteilläsi?

B2B-liiketoiminnassa motiivi on titteliäkin tärkeämpi

B2B-yrityksissä ostajapersoonaa ei pidä ajatella pelkän tittelin, liikevaihdon tai toimialan kautta. Tärkeämpää on kuitenkin ymmärtää, mitä tämän henkilön mielessä pyörii: innostuksen ja motivaation tunnistamisen lisäksi on myös olennaista ymmärtää ostajan ennakkoluulot ja pelot sekä henkilökohtainen tavoite, johon hän pyrkii. On myös tärkeää nimetä ostajapersoona aidosti motivaatiota kuvaavalla tavalla.

Esimerkiksi ostajapersoonana ”Toivo Toimitusjohtaja 43 v, meriteollisuus” on edelleen yksilöimätön ja vaikeasti hahmotettava. Sama henkilö voidaan tunnistaa esimerkiksi ”innovatiiviseksi päättäjäksi” tai ”kustannustehokkuuden optimoijaksi”, jota puhutellaan toimialasta ja sukupuolesta riippumatta hänen mielenkiinnon kohteistaan käsin.

Tutustu esimerkkien avulla ostajapersoonien jäsentämiseen.

B2C-liiketoiminnassa arvot ja elämäntilanne ovat määrittävät tekijät

B2C-ostajapersoonat tukeutuvat usein sukupuoleen, ikään ja harrastuksiin. Onnistuneen ostajapersoonan luomiseen tarvitset kuitenkin ymmärryksen kuluttajan elämän arvoista ja elämäntilanteesta osuaksesi oikeaan viestilläsi.

Esimerkiksi ”Kotiäiti Kaisa 31 v” on jälleen liian geneerinen ja vaikeasti hahmotettava, epämääräinen henkilö. Häntä voi luonnehtia myös motiiviensa perusteella esimerkiksi "laatua arvostavaksi trendiäidiksi" tai "hintatietoiseksi säästäjäksi", jotka molemmat kuvaavat ostajapersoonan tilannetta heti paremmin.

Asiakkaanne eivät ole yhtä kuin segmentti, väestönryhmä tai sukupuoli. Kiteytettäköön sisältömarkkinoinnin onnistuminen siis kolmeen asiaan: tunne, kohdenna ja onnistu. Hyvin kohdennettu sisältö on iloinen yllätys, aidosti mielekäs kuluttaa ja toimii ostopolun tukena.

Kaipaatko apua ostajapersoonien muodostamiseen? Autamme tunnistamaan oikeat ostajapersoonat, joiden avulla kohdistat markkinoinnin toimenpiteitä tehokkaammin. Ostajapersoonat toimivat myös myynnin apuna. 

Muita kirjoituksiamme markkinoinnin muutoksesta:

Blogi Näkörajoitteinen tummahiuksinen mies käyttää matkapuhelinta.

Saavutettavuus on verkkosisältöjen esteettömyyttä

Esteettömyysdirektiivi tuo uusia vaatimuksia verkkosivujen sisältöjen saavutettavuuteen vuonna 2025. Varautuminen kannattaa aloittaa jo nyt.

Lue lisää

Blogi

Tiedote: Suomen johtava sisältöstrategiatoimisto Differo osaksi Myynninmaailmaa

Tiedote: Suomen johtava sisältöstrategiatoimisto Differo osaksi Myynninmaailmaa

Lue lisää

Blogi

Kuusi ratkaisevaa asiaa sisältöstrategian onnistumisen kannalta – varmista nämä ennen aloittamista

Sisältöstrategian onnistumisen takaavat selkeä suunnittelutyö, laadukas prosessi sekä osaava sparrauskumppani.

Lue lisää

Blogi Ostajapersoonat tukevat markkinoinnin lisäksi myyntiä

Hyödynnä ostajapersoonia myynnissä, älä pelkästään markkinoinnissa

Ostajapersoonia käytetään tyypillisesti vain markkinoinnissa. Lue miten asiakasymmärrystä lisäävät ostajapersoonat toimivat myös myynnin apuna.

Lue lisää