Lääkeyritys Teva: Onnistunut brändiuudistus alkaa henkilöstöstä

Yritysbrändiuudistuksessa henkilökunnan osallistaminen ja kuuleminen auttavat sisäisen rauhan löytämisessä, kokee brändiuudistusta parhaillaan toteuttava Heidi Ikonen lääkeyritys Tevalta. 

”Olimme pohtineet brändiuudistusta jo useita vuosia ja aiemmat yritykset lähteä viemään brändiuudistusta eteenpäin eivät ottaneet tuulta purjeisiin”, Ikonen selostaa. 

Tilanteen epävarmuus oli jäänyt kytemään vuosien aikana henkilökunnan mieliin sekalaisina tunteina: brändiuudistukselle tuntui olevan vastustusta, vaikka osa jo hiljaisesti toivoikin uudistuksia. 

Tunnepitoinen brändiuudistus vaati ulkopuolista perspektiiviä ja henkisten lukkojen avaamista  

Usein yrityksen sisällä kipeimpien asioiden tai pelkojen läpi on vaikea nähdä omin voimin. Silloin tarvitaan ulkopuolinen taho, joka voi sanoittaa sen toisella lailla. 

Ensisijaisesti lähdimme etsimään projektille sanoittajaa, joka saisi lukot auki, asiat kontekstiin ja mahdollisuudet sanoiksi,” selventää Ikonen.  

Kumppanin valinnassa konkretia ratkaisi  monimutkaisen ongelman ratkaisemiseen selkeä suunnitelma 

Projektin alkumetreillä Ikonen havaitsi, että tarvittiin ulkopuolista apua jäsentämään järkälemäinen uudistus toteutuskelpoiseksi projektiksi. 

”Omassa päässäni tämä hyvin tunnepitoiseksi muodostunut asia ja sana brändiuudistus sai kaiken tuntumaan abstraktilta ja monimutkaiselta. Siksi kumppanin valinnassa oli tärkeää se, että saamme tästä projektin aikaan,” naurahtaa Ikonen. 

Differosta Ikonen sai apua uudistuksen läpiviemiseen ja ongelman osiksi hajottamiseen. 

”Yhteistyö Differon Mira Oivan ja Laura Brownen kanssa tuntui luontevalta ensikohtaamisesta saakka. Vaikka jännitinkin, osaanko avata mitä olen hakemassa, minua ja tarvettani ymmärrettiin nopeasti,” hän toteaa. 

Henkilöstön mielikuvista saatiin muutokselle suuntaa 

Projekti käynnistettiin haastatteluilla, joissa selvitettiin henkilökunnan mielikuvia brändistä, yrityskulttuurista sekä asiakaskunnan tarpeista.  

”Olimme jo oppineet, että muutosta ei tehdä pelkät viestit edelläMyös henkilökuntaa on kuunneltava, jotta onnistumme projektissa”, sanoo Ikonen. 

Henkilöstö innostui ajatuksesta kovasti ja liittyivät mukaan uudistukseen tarjoamalla inhimillisiä näkemyksiä ja hilpeitä kevennyksiä. 

”En koskaan ole nähnyt henkilökunnan aamuinfon yhteydessä niin täyttä kahvihuonetta: ihmiset halusivat tietää, mitä haastattelujen tulokset sanovat henkilöstön mielipiteistä,” sanoo Ikonen. 

Työpajassa sitoutettiin henkilökuntaa ja haluttiin löytää yhdessä ratkaisuja 

Toinen tärkeä työvaihe oli yrityksen myyntiedustajille järjestetty työpaja. 

Asiakasrajapinnassa toimivat myyntiedustajat ovat yrityksemme ja tuotteidemme kasvot asiakkaan suuntaanDifferon haastatteluprosessin löydösten avulla tunnistimme, että he ovat myös tärkein sisäinen kohderyhmämme tässä muutosprosessissa”, Ikonen tiivistää. 

Työpajassa innostuneet osallistujat listasivat haasteita ja niihin ratkaisuja, pohtivat uudistuksen hyviä puolia ja ehdottivat toteuttajia tarvittaville toimenpiteille hyvässä hengessä. 

Yhdessä koimme, että vaikka brändi muuttuisi, mikään ei ole loppumassa, vaan pikemminkin uudistumassa. Se on kaikkien kannalta hieno asia”, iloitsee Ikonen. 

Heidi Ikosen vinkit brändiuudistukseen ja henkilökunnan osallistamiseen 

  1. Aloita sisältä ulos: kysy ja kuuntele 

Brändiuudistus ole vain markkinoinnin projekti, vaan koko talon asia. Ensin on katsottava organisaation sisälle. Millaisia ovat työidentiteetti, työpaikka ja arvot? Tärkeintä on, että kysyykuunteleeantaa mahdollisuuden vaikuttaa ja vastaa huoliinTämä on saanut paljon kiitosta projektin aikana, sillä se korostaa sitä, että henkilöstön mielipiteillä on väliä. 

  1. Anna muutokselle aikaa: odota ja ohjaa  

Tärkein oppini on antaa ihmisille aikaa omaksua, mitä on tapahtumassa, ja viestiä aktiivisesti projektin etenemisestä. Halusimme ensimmäisenä herättää toiveikkuutta uudistusta kohtaan. Jos brändiuudistus tehdään liian nopeasti, ihmiset putoavat kelkasta, ja koko projekti voi kaatua siihen. 

  1. Älä hätkähdä isoa kokonaisuutta: pilko ja palastele  

Oma henkilökohtainen vinkkini on, että älä hätkähdä isoa kokonaisuutta. Vaikka alkuun tuntuu, ettei saa mistään kiinni, etsi apua asioiden pilkkomiseen ja mene eteenpäin askel askeleelta. 

Yhteistyö sisäisen brändin kehittämiseksi on jatkuva prosessi 

”Mielestäni Differo sai meidät tajuamaan, ettei tämä olekaan ihmeempi juttu ja siitä tuli voittajafiilis! Olen tykännyt tavasta, jolla yhteistyö toimi alusta alkaen, kommunikaatio on ollut välillämme luontevaa. 

HeidiIkonenTeva

Kumppanin valinnassa konkretia ratkaisi. Differolla oli monimutkaisen ongelman ratkaisemiseen selkeä suunnitelma.

Heidi Ikonen, Associate Director of Generics, Teva Finland

HeidiIkonenTeva_noBG_-1

Olisiko teidänkin aika vahvistaa brändiä oman henkilöstön kautta? 

Jutellaan lisää!