Johda asiakkaasi ostopolkua - vie sisältömarkkinointisi strategiselle tasolle.

Differo-työmenetelmät asiakaslähtöisen muutoksen ja ostopolkujen suunnitteluun tekevät sisältömarkkinoinnistasi tavoitteellista ja erottuvasti asiakaslähtöistä. 

DIFFERO_HKI2022-61

Työmallit asiakaslähtöisen ostopolkujen ja sisältömarkkinoinnin suunnitteluun

Differo-työmallit ovat vahva osa Myynninmaailma Oy:ta ja näiden yhtälönä voimme tarjota asiakkaillemme entistä laajempaa, vahvaa sisältömarkkinointiosaamista. Jaamme yhteisen intohimon tehdä tuloksellista sisältömarkkinointia, loistavaa sisältöä ja strategioita asiakaslähtöisesti.

Lue lisää Differo-työmallien syntytarinasta

ella etusivu 900x1050

Katri Tannin ostopolkuvalmennus

johdamarkkinointia_20241200x628

Järjestämme talvella 2024 markkinoinnin muutosagenteille suunnatun maksullisen valmennuksen, josta saat alan parhaat opit ja kokemuksen tuoman ymmärryksen siitä, miten osto- ja asiakaspolut saadaan koko organisaationne agendalle!

Valmennuspaketti sisältää 3 x 3 tunnin valmennukset ja ajankohdat ovat 19.3., 2.4. ja 23.4. Paikkana Helsingin keskusta.

Ilmoittaudu valmennukseen

Referenssit

Outi_002_small-1

Sisältömarkkinointi tukee Outokummun asiakkaiden pitkiä ostopolkuja

Syvällinen asiakasymmärrys ja sisältöpolkuajattelu auttavat Outokumpua kohdentamaan sisältömarkkinoinnin oikein ja saamaan näkyviä tuloksia.

Telian sisällöntuotanto sai raamit sisältöstrategiasta

Motiivipohjaiset ostajapersoonat antoivat Telian sisällöille suunnan.

Tutustu Telian tarinaan

Lassila Tikanoja sisältöstrategia

Lassila Tikanoja tarvitsi palvelukohtaiset sisältöstrategiat

Yli 50 henkilöä osallistettiin mukaan ympäri Suomen sisältöstrategiatyöhön.

Tutustu Lassila Tikanojan tarinaan

adult-adventure-backpacker-1736222-768x1024

Valion kansainvälinen sisältöstrategia

Valion B2B lähti rakentamaan sisältöpolkuja asiakkailleen.

Tutustu Valion caseen

Sulava

Sulavan tiimi löysi ostajapersoonien motivaatiot

Sulava teki sisältöstrategiatyön onnistuneesti itse Differon sparrauksessa.

Lue, miten projekti tuotti arvoa Sulavalle

adult-adventure-backpacker-1736222-768x1024

Ratiopharmista tuli Teva Finland Oy

Differo auttoi löytämään sisäiset voimat brändimuutokseen.

Tutustu Tevan muutostarinaan

vincit-teki-sisältöstrategian-itse

Vincit teki sisältöstrategian itse

Vincit kasvatti osaamista ja saavutti tuloksia yhteistyössä Differon kanssa.

Tutustu Vincitin caseen

Sisältöstrategia

Hyvä läsnäolo on dialogia. Mistä yritys puhuu, minkä puolesta, kenelle ja kenen kanssa? Miten yrityksen liiketoimintastrategia saadaan sidottua tavoitekohderyhmien mieliin ja motivaatioihin? Sisältöstrategiatyö lähtee yrityksesi liiketoimintastrategiasta ja tavoitteista sekä suuntaa fokuksen tärkeimpiin tulevaisuuden ja tämän hetken asiakkaisiinne. 

Meiltä saat timantinkovan näkemyksen lisäksi konkreettista apua siihen, miten strategiatyö viedään toiminnaksi ja miten työn tuloksia mitataan. Määrittelemme sisältöstrategiassa 1) ostajapersoonat ja ostopolut 2) sisältökonseptin ja jakelusuunnitelman sekä 3) sisäisen prosessin jatkuvasti kehittyvälle arjen työlle. Viemme rinnallasi sisältöstrategian näkyväksi.

Lue lisää sisältöstrategiasta.

Ostaja on B2B liiketoiminnassa useimmin kolleegio eli joukko ihmisiä. Ostajapersoonia tarvitset, jotta saat ostopäättäjienne motivaatiot niputettua yhteen. Niiden avulla saat näkyviin yrityksessä olevan hiljaisen tiedon asiakkaistanne. Tämä tieto jäsennetään sisältöstrategiatyössä ostopoluiksi jotka tukevat asiakkaidenne matkaa. 

Lue lisää ostajapersoonista.

Sisältökonsepti jäsentää sisältöstrategian toteutuksen Roadmapiksi, ja sisältösuunnitelma on selkeä työkalenteri, jolla pääset muutostyöhön kiinni!

Lue lisää sisältökonseptista ja -suunnitelmasta. 

Sisältöauditoinnin avulla yrityksen verkkosivuston sisällöistä tehdään analyysi: miten sisällöt vastaavat uutta sisältöstrategiaa, kenelle nykysisältöä voitaisiin hyödyntää ja kuinka sisältöä kannattaa kehittää.

Lue lisää sisältöauditoinnista.

Sisältöstrategiatyö pitää viedä arkeen ja näkyväksi kanaviinne. Autamme sinua viemään asiakaslähtöiset sisältöpolut joko olemassa olevaan verkkopalveluunne tai autamme asiakaslähtöisessä verkkopalvelu-uudistuksessa. Uudistustyössä olemme tyypillisesti mukana teknisen kumppanin rinnalla varmistamassa, että sivuston polut ja sisällöt toimivat asiakkaillenne. Anna sisältöjen johtaa verkkokokemusta! 

Lue lisää verkkosivu-uudistuksesta.

Sisältömarkkinointi­palvelut

Sisältömarkkinoinnin teho ja tuottavuus tulevat jatkuvuudesta. Olemme kumppanisi kohti yhteisiä tavoitteita. Kumppanuudessa sovimme asiakkaan kanssa sopivan volyymin, jolla autamme teitä yhteisten tavoitteiden ja saatujen tulosten pohjalta. Kehitämme, toteutamme, mittaamme, iteroimme ja luomme uudet konseptit! Tyytyväisiä asiakkaitamme ovat mm. Valio, Rudus, Sulava, Ramirent, Elematic.    

Lue lisää aikaansaamistamme tuloksista.


Kokenut moniosaajatiimimme hoitaa osaavasti luovan, strategisen, asiakkaitanne auttavan, konvertoivan ja myyvän sisältömarkkinoinnin. Kaikki tämä suunnitellaan asetettujen tavoitteiden valossa.

Uskomme, että sisältöjen jatkumoon, analytiikkaan, korkeaan laatuun, luovuuteen ja monikanavaisuuteen tulee panostaa. Meidän avulla onnistuvat niin videot, podcastit, webinaarit, grafiikka, tekstisisällöt kuin laajemmatkin sisältökokonaisuudet!

Lue lisää sisällöntuotannosta ja -markkinoinnista.

Sisällöt ovat markkinointiautomaation käyttövoimaa! Olemme asiakkaidenne ääni markkinointiautomaatioprojekteissa ja automaation hyödyntämisessä.

Ota meidät mukaan markkinointiautomaatioprojektiin (suunnittelu, valinta ja käyttöönotto) sekä tulosten mittaamiseen ja automaation kehittämiseen. Autamme myös silloin, kun teillä on jo olemassa oleva järjestelmä - tulemme apuun, jos investoinnista ei saada  toivottua tehoa irti.

Lue lisää markkinoinnin automaatiosta.

Haluaisitko kehittää yrityksestäsi asiakaslähtöisemmän? Saat meiltä monipuolisesti valmennuksia mm. asiakaslähtöiseen sisältömarkkinointiin ja -strategiaan, sisältömarkkinoinnin auditointiin ja organisointiin, sisällöntuotantoon, social sellingiin, muutosjohtamiseen ja sosiaalisen median hyödyntämiseen. Räätälöidään yrityksellesi sopiva kokonaisuus muutosmatkalle!

Lue lisää markkinoinnin ja myynnin muutosvalmennuksista.

Rakenna sisältömarkkinointi asiakaslähtöisesti - opi asiantuntijamateriaaleista

Avaa tulevaisuuden ovia ja kehitä tuloksellista ja asiakaslähtöistä sisältömarkkinointia entistä toimivammaksi.

Tutustu ilmaisiin asiantuntijamateriaaleihin!

Kun haet väkevää muutosta, lähetä viesti niin jutellaan!