Blogi: sisältöstrategia

LIVEnaari: Sisältöstrategia - teenkö itse vai ostanko palveluna?

Nadja Huotari
Modern Marketing & Digital Enthusiast
1.10.2020

Differon webinaarissa 2.9.2020 kysyimme noin sadalta B2B-markkinointipäättäjältä, millaisia suunnitelmia heillä on sisältöstrategian tekemisen tai päivittämisen suhteen. Suurin osa vastaajista kertoi miettineensä sisältöstrategian tekoa sisäisin resurssein.

Ideaalitilanteessa omin voimin tehty sisältöstrategia palvelee tarkoitustaan täydellisesti. Se ottaa huomioon juuri oman yrityksen tarpeet, tavoitteet ja kohderyhmän erityispiirteet. Strategian muotoa ja tekotapaa on mahdollista kehittää juuri omaa tekemistä tukevaksi.

Sisältöstrategia määrittelee askelmerkit sisältömarkkinoinnille. Jos se ohjaa vikasuuntaan, mennään sinne todennäköisesti myös sisältömarkkinoinnissa. Jos sisältöstrategian tekoon sisäisin voimin motivoi rahan säästö, on lopputulos jotain sinne päin, jolloin myös markkinoinnin tulokset jäävät huonoiksi - ja se vasta onkin kallista.  

Harkitsetko sisältöstrategian tekemistä itse? Mieti näitä asioita

1. Millaisia tavoitteita sisältöstrategialle on? Millainen on markkinoinnin rooli ja arvostus organisaatiossa?
Usein sisältöstrategian taustalla on tarve muutokselle. Halutaan esimerkiksi kehittää asiakaskokemusta tai tuoda markkinointia ja myyntiä lähemmäs toisiaan. Muutos aiheuttaa usein myös vastarintaa, joten on tärkeää, että markkinoinnilla on työhön johdon tuki sekä mandaatti. Jotta muutos lähtee liikkeelle, täytyy markkinointi nähdä organisaatiossa jo valmiiksi tärkeänä osana liiketoimintaa, ei vain mitättömänä puuhasteluna.

2. Onko työlle varattu resursseja? Pystytkö varaamaan riittävästi aikaa ja useamman kuin yhden sitoutuneen tekijän?
Sisältöstrategia on laaja ja vaativa projekti, joka ei synny muiden töiden ohessa. Varaa siis tekijätiimille siihen tarvittavat resurssit. Työn tekeminen on intensiivistä ja ajoittain haastavaa, joten tekijätiimin on tärkeää olla työhön sitoutunut ja motivoitunut, jotta se ei jää keskeneräiseksi.

Vinkit sisältöstrategian tekemiseen itse


  • Älä oikaise asiakasymmärryksessä. Asiakasymmärrys on pohja koko sisältöstrategialle. Jos oikaiset asiakastutkimuksessa, joudut usein työn edetessä olettamaan ja arvailemaan asiakkaan tiedon tarpeita ja motiiveja. Jos kohderyhmäymmärrys jää vajaaksi, heijastelee se sisältömarkkinointiin ja sen tuloksellisuuteen. VINKKI: Haastattele useampaa asiakastasi. Suosittelen noin tunnin mittaisia haastatteluita, joihin kysymyspatteristo on valmisteltu etukäteen.
  • Arvioi tiimin osaaminen objektiivisesti. Onko tiimissä haastattelu- ja fasilitointitaitoisia henkilöitä? Osaatteko käsitellä suuria tietomassoja ja löytää ja kiteyttää sieltä olennainen? Entä kuinka onnistuu strategian vienti käytäntöön? VINKKI: Jos tiimistä puuttuu osaamista, niin ottakaa mukaan sparraaja, esimerkiksi kokenut sisältöstrategi.
  • Varaa aikaa ja resurssit: Varaa aikaa asiakastutkimukselle sekä ajattelutyölle. Luovat kiteytykset sekä asioiden vetäminen yhteen vaatii ajattelua ja aikaa. Varsinkin jos työn tekee ensimmäistä kertaa ilman valmiita työmalleja, voi lopputuloksen hiominen ottaa yllättävänkin paljon aikaa. VINKKI: Ulkopuolinen sparraaja tuo mukanaan näkemystä sekä tarvittaessa myös työkaluja ja työmalleja aineiston käsittelyyn ja jäsentelyyn. 

Kiinnostuitko sisältöstrategian tekemisestä itse? Tule kuulolle DIfferon LIVEnaariin, jossa Vincitin brändi- ja markkinointijohtaja kertoo heidän tiiminsä tavasta toteuttaa sisältöstrategia itse.

Muita kirjoituksiamme markkinoinnin muutoksesta:

Blogi

Miksi www-projektissa tarvitaan sisältökonsulttia?

Kun suunnittelet verkkopalvelu-uudistusta, älä unohda asiakaslähtöisyyttä. Lue blogista, miten sisältökonsultti voi auttaa siinä.

Lue lisää

Blogi

LIVEnaari: Myynnin ja markkinoinnin yhteispelissä voittaa asiakas

Oikean sisällön avulla rakennat luottamusta verkossa jo ennen ensimmäistä myyntikeskustelua. Asiakaslähtöinen, laadukas sisältö vastaa useimmin kysyttyihin kysymyksiin ja asiakkaasi ovat lähempänä ostopäätöstä, kun keskusteluun vihdoin ryhdytään.

Lue lisää

Blogi

LIVEnaari: Sisältöstrategia - teenkö itse vai ostanko palveluna?

Kiinnostaako sisältöstrategian tekeminen itse vai haluaisitko ostaa sen suoraan palveluna? Sisältöstrategia määrittelee askelmerkit sisältömarkkinoinnille.

Lue lisää

Blogi Näin hyödynnät arvolupausta B2B-markkinoinnissa

LIVEnaari: Näin hyödynnät arvolupausta B2B-markkinoinnissa

Arvolupaus on vakuutus arvosta, jonka asiakas saa yrityksen palveluista tai tuotteista. Aloita arvolupauksen laatiminen näillä vinkeillä!

Lue lisää