Blogi: sisältömarkkinointi, sisältöstartegia, strateginen sisältö

Kuusi ratkaisevaa asiaa sisältöstrategian onnistumisen kannalta – varmista nämä ennen aloittamista

Katri Tanni
Coaching businesses to serve customers in digital channels.
28.4.2022

Sisältöstrategia tunnistetusti vie muutoksen toiminnaksi ja linjaa uuden fokuksen asiakkaisiin. Tyypillisesti sisältöstrategiaa pohditaan silloin, kun markkinoinnilta odotetaan parempia tuloksia: edessä saattaa olla verkkopalvelun uudistus, halutaan liittää paremmin myyntitavoitteita ja markkinointitavoitteita yhteen tai fokus asiakkaissa tai segmentoinnissa on muuttunut. Listaan tässä blogissa kuusi tärkeintä asiaa sisältöstrategiaprosessin onnistumisen kannalta. Kun tunnistat ne ennen työn varsinaista aloitusta tai projektointia, pystyt hahmottamaan kokonaisuuden organisaationne näkökulmasta.

  1. Oikean ajoituksen suunnitteleminen

Projektin ajoituksen kannalta on tärkeää varmistaa, että keskeiset henkilöt pääsevät osallistumaan prosessiin ja että heillä on riittävästi aikaa siihen. Jos yrityksen strategia on kovasti muutoksessa tai strategiaprosessi vasta käynnissä, niin silloin ei vielä ole oikea hetki aloittaa sisältöstrategiaprojektia. Sisältöstrategia nimittäin nojaa yrityksen liiketoimintastrategiaan, ja siksi strategian voimassaolo on tärkeää.

  1. Työn fokuksen rajaaminen

Sisältöstrategian rajaaminen on keskeinen työn aloituksen vaihe. Sisältöstrategia voidaan tehdä koko yrityksen liiketoimintaan, mutta jos toiminta on laajaa ja se sisältää useita, keskenään erilaisia liiketoimintoja, sisältöstrategia kannattaa tehdä liiketoimintakohtaisesti. Tätä kautta päästään syvemmälle ko. liiketoiminnan asiakkaiden ostomotiiveihin. Hyvä sisältöstrategiakumppani osaa auttaa ja opastaa riittävän laajan ja toisaalta oikean scopen työn fokusoinnissa niin, että se on liiketoiminnan kannalta järkevä.

  1. Asiakasrajapinnassa toimivien työntekijöiden osallistaminen

Sisältöstrategia ei ole yksin markkinoinnin projekti. Usein toki markkinointi ottaa sen työn alle, mutta ideana on osallistaa organisaation asiakasrajapinnassa toimivia henkilöitä jakamaan ja toisaalta validoimaan asiakastietoa ja hiljaista tietoa asiakkaista.

Sisältöstrategiaprosessin eri vaiheissa osallistetaan eri henkilöitä:

  • Tavoiteasetannassa on mukana tyypillisesti liiketoimintajohto, myyntijohto ja markkinointi.
  • Ostajapersoonia on linjaamassa usein sama joukko.
  • Ostopolkuja katselmoidaan useimmiten myynnin ja markkinoinnin kanssa.
  • Mahdollisia sisältösuunnitelmia, sisältömarkkinoinnin roadmapeja jne. työstetään yhdessä markkinoinnin kanssa.  
  1. Ajan varaaminen

Liian pikaisesti tehty projekti ei tuota parasta tulosta. Huomaan usein asiakasajattelun kypsymistä eri työpajojen välillä, kun projekti etenee. Lisäksi asiakaspersoonat tulevat entistä paremmin ajatteluun mukaan työn edetessä. Pieni hahmottelurauha projektin aikana onkin hyvästä. Tyypillinen läpimenoaika ko. projektilla on noin 3–4 kk.  

  1. Asiakkaiden osallistaminen

Asiakas antaa oman äänensä sisältöstrategiaprosessissa, ja se on tärkeä argumentoinnin osa silloin kun linjataan persoonia ja polkuja. Minulta kysytään usein, miten asiakkaat ovat valmiita antamaan aikaansa haastatteluille. Olemme tehneet Differolla yli sata sisältöstrategiaprojektia emmekä ole ikinä joutuneet jättämään työtä vaiheeseen sen vuoksi, ettei asiakashaastatteluja olisi saatu pidettyä. Laatu korvaa määrän mutta tyypillinen haastattelumäärä yhtä liiketoimintaa kohden on 5–10 asiakashaastattelua. Tärkeää on valita ne oikeat haastateltavat. Hyvä kumppani auttaa tässäkinkokemuksensa näkökulmasta.

  1. Vaatimusten asettaminen sisältöstrategiakumppanille

Asiakas on aina oman liiketoimintansa paras asiantuntija ja tuntee myös asiakkaansa. Hyvä kumppani osaa kysyä oikeita kysymyksiä, haastaa ja ehdottaa muutoksen kulmaa, jota ollaan hakemassa tavoitteiden osalta. Hyvä kumppani tuo mukanaan prosessin, jonka avulla sekä asiakkaan ääni että organisaatioon kertynyt hiljainen tieto asiakkaan preferensseistä saadaan esiin ja yhdessä kirkastettua markkinoinnin ja myynnin käyttövoimaksi. Samaan prosessiin sisältyy ehdottomasti yhdessä tekemistä ja työstämistä niin, että halutut henkilöt saavat sisäisesti vaikuttaa lopputulemaan ja lopputulemasta tunnistetaan aidosti tavoiteasiakkaiden profiilit ja heidän tiedontarpeensa.

Jutellaan lisää! 

 

Muita kirjoituksiamme markkinoinnin muutoksesta:

Blogi Näkörajoitteinen tummahiuksinen mies käyttää matkapuhelinta.

Saavutettavuus on verkkosisältöjen esteettömyyttä

Esteettömyysdirektiivi tuo uusia vaatimuksia verkkosivujen sisältöjen saavutettavuuteen vuonna 2025. Varautuminen kannattaa aloittaa jo nyt.

Lue lisää

Blogi

Tiedote: Suomen johtava sisältöstrategiatoimisto Differo osaksi Myynninmaailmaa

Tiedote: Suomen johtava sisältöstrategiatoimisto Differo osaksi Myynninmaailmaa

Lue lisää

Blogi

Kuusi ratkaisevaa asiaa sisältöstrategian onnistumisen kannalta – varmista nämä ennen aloittamista

Sisältöstrategian onnistumisen takaavat selkeä suunnittelutyö, laadukas prosessi sekä osaava sparrauskumppani.

Lue lisää

Blogi Ostajapersoonat tukevat markkinoinnin lisäksi myyntiä

Hyödynnä ostajapersoonia myynnissä, älä pelkästään markkinoinnissa

Ostajapersoonia käytetään tyypillisesti vain markkinoinnissa. Lue miten asiakasymmärrystä lisäävät ostajapersoonat toimivat myös myynnin apuna.

Lue lisää